Kỹ, Chiến Thuật Và Võ Thuật

- Các kỹ thuật cơ bản.

- Kỹ thuật phòng vệ, tránh né.

- Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khoá.

- Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu.

- Chiến thuật tấn công và tự vệ.v.v…

< Trở lại

Bài viết liên quan